Left Right

Een levenstestament. Een onderwerp om tijdig over na te denken

Feb 11, 2019 | R-B & A en Partners | Nieuws | No Comments

In een levenstestament kunt u een aantal belangrijke wensen vastleggen waarvan u wilt dat deze geëerbiedigd worden wanneer u zelf niet meer in staat bent deze uit te voeren.

Met een levenstestament houdt u zelf de regie
In een levenstestament neemt u uw wensen op voor het moment dat u door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om bepaalde zaken zelf te regelen. In het levenstestament kunt u iemand aanwijzen, bijvoorbeeld uw partner of uw kinderen, in wie u vertrouwen heeft dat zij uw belangen goed zullen behartigen indien u dit zelf niet meer kunt.

Een levenstestament bestaat vaak uit twee onderdelen
De onderwerpen in een levenstestament worden vaak in twee onderdelen gesplitst:

Voorbeelden van financiële onderwerpen
De financiële onderwerpen die in een levenstestament geregeld kunnen worden, zijn bijvoorbeeld:

Voorbeelden van medische en persoonlijke onderwerpen
In een levenstestament kunt u ook aangeven:

Vertrouwenspersoon benoemen.
In een levenstestament wijst u iemand aan in wie u vertrouwen heeft. Deze persoon, de gemachtigde, zal dan namens u gaan handelen indien u hiertoe niet meer in staat bent. U kunt meerdere mensen als gemachtigde aanstellen. Bijvoorbeeld voor de financiële onderwerpen het ene kind en voor de andere onderwerpen een ander kind. Wat wel belangrijk is dat banken, verzekeringsmaatschappijen maar ook artsen slechts contact willen hebben met één gemachtigde.

Centraal registreren
Een notaris kan uw levenstestament aanmelden bij het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Inschrijving is overigens geen verplichting. Uitsluitend notarissen kunnen in dit register zien of er een levenstestament is ingeschreven. Een notaris zal alleen aan direct belanghebbenden informatie kunnen geven over de inhoud van het levenstestament.

Brochure beschikbaar
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft een heldere brochure opgesteld over het levenstestament. U kunt deze brochure via de volgende link downloaden https://www.notaris.nl/files/Brochures/brochure-wie-geeft-u-het-vertrouwen.pdf?a3233cacf3

Indien u ondersteuning wilt hebben bij het opstellen van een levenstestament, dan kan de notaris u hierbij behulpzaam zijn. Heeft u nog geen contact met een notaris en weet u niet goed welke notaris u zult kiezen? Neem contact op met ons kantoor. Ons kantoor werkt regelmatig samen met verschillende notarissen. Wij zullen u graag adviseren welke notaris voor uw vraag naar ons idee goed bij u past.