Left Right

Aan wie keert een overlijdensrisicoverzekering na overlijden van de verzekerde uit?

De verzekering keert uit aan degene die in de polis als ‘begunstigde’ is aangewezen. Afhankelijk van het doel van deze verzekering wordt dus van tevoren bepaald wie de uitkering ontvangt.

Posted in: Pensioen