Left Right

Biedt een annuleringsverzekering alleen dekking bij overlijden of ernstige ziekte?

Nee, er is vaak ook dekking als er sprake is van het plotseling werkloos worden, het kopen van een huis of een van belang zijnde schade die verzekerde lijdt.

Posted in: Recreatie