Left Right

Is de schade die een van je kinderen aan anderen toebrengt ook meeverzekerd op een gezinsaansprakelijkheidsverzekering?

Meestal wel. Alleen meerderjarige kinderen die buitenshuis wonen en niet studeren zijn niet meeverzekerd. Zij hebben een eigen aansprakelijkheids-verzekering nodig.

Posted in: Rechtsbijstand