Left Right

Is een negatief reisadvies gedekt op mijn annuleringsverzekering?

Nee, want het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is alleen een advies. De calamiteitencommissie (onderdeel van het Calamiteitenfonds) is het enige orgaan dat bepaalt of de calamiteit, naar aanleiding van het negatief reisadvies, ook zal worden aangemerkt als een uitkeringsvatbare situatie. 

Bij de besluitvorming door de Calamiteitencommissie worden de adviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken wel in de overwegingen betrokken. Alleen indien het een uitkeringsvatbare situatie betreft, kunnen de annuleringskosten van de reis verhaald worden. In Nederland is het overgrote deel van alle bonafide reisorganisatoren bij het Calamiteitenfonds aangesloten.

Posted in: Recreatie