Left Right

Is een pleziervaartuigverzekering overal geldig?

Nee, de verzekering geldt alleen binnen het van tevoren overeengekomen dekkingsgebied. Het standaard dekkingsgebied omvat meestal de Benelux met Duitsland en kan (tegen een extra premie) worden uitgebreid tot het Groot Vierkant (grofweg Europa beperkt) of het Super Groot Vierkant (grofweg Europa uitgebreid).

Posted in: Recreatie