Left Right

Kan voorkomen worden dat de kapitaalverzekering bij leven, zonder uitkering vervalt bij overlijden?

Deze verzekering kan gecombineerd worden met een overlijdensrisicoverzekering. Bij deze combinatie (ook wel de gemengde verzekering genoemd) ontstaat een gegarandeerde uitkering, namelijk als de verzekerde op de einddatum van de verzekering leeft of als de verzekerde vóór die datum overlijdt.

Posted in: Pensioen