Left Right

Verleent een rechtsbijstandverzekeraar ook hulp als het conflict al bestond voordat de verzekering is ingegaan?

Nee, een rechtsbijstandverzekering biedt geen dekking voor een conflict dat al bestond. Zoals alle verzekeringen hanteert ook de rechtsbijstandverzekering het principe dat de ‘schade’ wel een ‘onzeker voorval’ moet betreffen. Bij een al bestaand rechtsprobleem is daarvan geen sprake.

Posted in: Rechtsbijstand