Left Right

Wat gebeurt er met mijn levensloopregeling nu deze regeling is komen te vervallen?

De levensloopregeling bestaat alleen nog voor mensen die op 31 december 2011 ten minste 3.000 euro spaartegoed hadden. Geldt dat voor u, dan kunt u nog blijven sparen in de levensloopregeling. U bouwt weliswaar geen levensloopverlofkorting meer op, maar u mag wel zelf bepalen waaraan u het geld uitgeeft. 

Als u in 2013 uw tegoed in 1 keer volledig opneemt, betaalt u belasting over 80% van het tegoed dat op 31 december 2011 op uw rekening stond. Het resterende bedrag wordt volledig belast. Een eventuele levensloopverlofkorting wordt verrekend. Als u uw geld eenmaal heeft opgenomen, kunt u niet meer bijstorten. Het is ook mogelijk tot 1 januari 2022 door te sparen en het tegoed gespreid op te nemen. Als u het geld opneemt, gelden de normale regels voor de belastingheffing over het tegoed.

Posted in: Employee benefits