Left Right

Wat houdt de nieuwe ‘budgetpolis’ in?

Vanaf 2016 mogen zorgverzekeraars een polis aanbieden waarin ze alleen behandelingen hoeven te vergoeden door bijvoorbeeld medisch specialisten of psychologen met wie ze een contract hebben. Dat kan betekenen dat u verder moet reizen voor een medische behandeling. Door deze beperking wordt deze ‘budgetpolis’ waarschijnlijk wel aanzienlijk goedkoper dan de huidige zorgverzekeringen. Deze lagere premie heeft ook een keerzijde: wilt u een behandeling ondergaan door een zorgverlener met wie uw verzekeraar geen contract heeft, dan moet u een fors deel van de rekening zelf betalen. U mag overigens wel zelf uw huisarts, wijkverpleegkundige, apotheek, verloskundige, fysiotherapeut, tandarts, logopedist of diëtist blijven kiezen.

Posted in: Ziektekosten