Left Right

Wat staat er in een financieel plan?

 

  • Uw huidige financiële situatie, oftewel een klantprofiel. Hierin worden alle financiële producten die u heeft, zoals hypotheek, lijfrente, verzekeringen en pensioen, in kaart gebracht.
  • De wensen die u heeft en de doelen die u wilt bereiken. Bijvoorbeeld eerder stoppen met werken.
  • Het advies. Hierin leest u hoe u in kunt spelen op toekomstige gebeurtenissen om zo uw wensen te realiseren. En hoe u uw financiële producten optimaal op elkaar af kunt stemmen tegen de laagste kosten.

 

Posted in: Financiële planning