Left Right

Wie zijn binnen mijn bedrijf betrokken bij de risico analyse?

Eigenlijk iedereen. De inbreng van zowel management als werknemers is van groot belang. Werknemers weten vaak het beste hoe het er op de werkvloer aan toe gaat. De informatie die zij verschaffen over de risico’s is van grote waarde voor de risico analyse.

Posted in: Risicoanalyse