Left Right
Lijfrente

Lijfrente

Een lijfrente is een periodieke uitkering die afhankelijk is van de vraag of iemand in leven is. Een lijfrente is daarmee een soort “pensioen”. Het Nederlandse systeem van oudedagsvoorzieningen is gebaseerd op drie pijlers:

  1. Het wettelijke basispensioen AOW en ANW
  2. De pensioenregeling via de werkgever
  3. De vrijwillige individuele lijfrente voorziening

Belastingvoordeel

Een belangrijk onderdeel van de lijfrentepremie is de fiscale aftrek. De hoogte van deze aftrekbare premie is afhankelijk van uw inkomen en de mogelijke deelname aan eventueel andere vormen van pensioenregelingen. De hoogte van de maximale aftrek dient jaarlijks berekend te worden op basis van de fiscale spelregels die op dat moment gelden. Door gebruik te maken van de lijfrentepremieaftrek kan op financieel aantrekkelijke wijze een extra oudedagsvoorziening worden opgebouwd. Dit geldt voornamelijk voor zelfstandig ondernemers en werknemers met een mindere pensioenregeling die via hun werkgever geregeld wordt.

Bij het tot uitkering komen van opgebouwd lijfrentekapitaal bepalen de fiscale spelregels in grote mate de mogelijkheden. Met zogenaamd oud-lijfrentekapitaal bijvoorbeeld bestaan fiscaal/financieel zeer aantrekkelijke mogelijkheden tot bijvoorbeeld overheveling van lijfrentekapitaal van ouder naar kind. Ook hier kan gebruik worden gemaakt van een lijfrenteverzekering of een bancaire lijfrente.

Wat is voor mij de meest handige oplossing?

Lijfrente is door de complexe fiscale spelregels een adviesgevoelig onderwerp. Voor eenieder geldt een ander uitgangspunt. Neem daarom voor een vrijblijvend oriënterend gesprek contact met ons op. U kunt ons ook altijd bellen op 010-2122444.