Left Right

Verzekeraars straffen fraude steeds harder af

Jul 24, 2019 | R-B & A en Partners | Nieuws | No Comments

Wanneer verzekeringsfraude wordt ontdekt dan zijn de consequenties fors. Eerlijke verzekerden betalen via hun premie mee aan deze frauduleuze claims. Anders gezegd: zonder fraude zouden de premies lager zijn dan nu het geval is. Iedereen heeft er dus belang bij dat fraude beperkt wordt. Verzekeraars doen hun best en mede door slimme digitale toepassingen worden fraudes steeds vaker ontdekt.

Verzekeraars sporen steeds meer verzekeringsfraude op
Jaarlijks stijgt het aantal schades waarbij sprake is van fraude die verzekeraars opsporen. Schademeldingen worden steeds vaker door een geautomatiseerd systeem “gehaald”. Via slimme programma’s kunnen onwaarschijnlijke elementen uit de schademelding binnen een paar seconden zichtbaar worden. Ook kunnen allerlei gegevens met elkaar in verband worden gebracht. Bij de melding van een mobiel telefoonnummer van een “getuige” kan blijken dat dit eveneens voorkomt in een ander dossier van jaren terug waar dezelfde “getuige” ook een belangrijke verklaring aflegde. Het kan toeval zijn. Maar het zal er zeker toe leiden dat de verzekeraar nog eens kritisch het hele dossier bekijkt.

Consequenties zijn aanzienlijk
Wordt geconstateerd dat de verzekerde opzettelijk getracht heeft de verzekeraar om de tuin te leiden dan zijn de consequenties groot. In de meeste gevallen leidt een ontdekte fraude tot het volgende:

Ook bij melden schade goed opletten
Verzekeringsmaatschappijen hebben best begrip voor een schademelding die door alle emoties soms niet in een keer correct is. Een menselijke vergissing zal dan ook niet direct tot bovenstaande sancties leiden, maar “harde” fraude wel. Het is dus bij het melden van een schade belangrijk om de feiten over de oorzaak en waarde of omvang van de schade goed te verwoorden. Aarzelt u hoe u bepaalde zaken moet melden, vraag ons dan om advies! Hoe completer en correcter de schademelding plaatsvindt, hoe sneller de schade door de verzekeringsmaatschappij kan worden afgewikkeld.