Left Right

Verzekeringen

Verzekeringen

Verzekeringen zijn voor veel ondernemers noodzakelijk. Bepaalde risico’s kunt u gewoonweg niet zelf dragen: één aansprakelijkheidsclaim of brandschade kan het einde van uw onderneming betekenen. Het is dus noodzakelijk om de risico’s binnen uw onderneming en de bijbehorende (financiële) consequenties helder in kaart te brengen. Er zijn vele verschillende verzekeringen beschikbaar.

Bekijk de mogelijkheden.


88HVoor u als ondernemer

Als ondernemer wilt u alleen het beste voor u en uw bedrijf. Ondernemen is risico nemen. Maar veel risico’s kunnen worden beperkt of worden weggehaald. R-B & A en Partners heeft jarenlange ervaring in het meedenken in risicomanagement voor kleine en grote ondernemingen. Wat kunnen wij voor u betekenen? | [expand title=”Lees meer”]

Materiële en immateriële waarde

Kredietverzekering

U kunt in meer of mindere mate last krijgen van wanbetalers. Erg vervelend, vooral als het om grote bedragen gaat. Levert u aan zakelijke klanten? Dan kunt u een kredietverzekering afsluiten. Daarmee weet u zeker dat u uw geld krijgt als u levert op rekening. Want als uw klant onverhoopt niet kan betalen, krijgt u het geld uitbetaald van uw verzekeringsmaatschappij.

Samen regelen we de beste manier om met dit soort situaties om te gaan.

Dat is typisch R-B & A en Partners.

Maak nu een afspraak!

 

Bedrijfsschade

Het kan gebeuren dat uw bedrijf ergens schade van krijgt, bijvoorbeeld als gevolg van een brand.

De financiële consequenties hiervan zijn bijna niet zelf te dragen en daarom hebben de meeste ondernemingen een bedrijfsschadeverzekering. Vaak kunt u zelf bepalen welke zaken u in de dekking van de verzekering wilt opnemen. Zo kan de verzekeraar het omzetverlies aan u uitkeren of bepaalde vaste lasten, zoals de personeelskosten. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden die deze verzekering biedt.

Dat is typisch R-B & A en Partners.

Maak nu een afspraak!

 

Zakelijke rechtsbijstandverzekering

Uw bedrijf kan altijd verwikkeld raken in een juridisch conflict. Met een leverancier, een klant, een medewerker, of bijvoorbeeld de verhuurder van uw pand. In veel gevallen is juridische hulp dan onmisbaar en dat brengt helaas al gauw hoge kosten met zich mee. Op zo’n moment is het goed als u uw zakelijke rechtsbijstandverzekering kunt inschakelen! Wij vertellen u graag meer over de voorwaarden en de dekking van deze verzekering.

Dat is typisch R-B & A en Partners.

Maak nu een afspraak!

 

Inventaris-en goederenverzekering

Een inventaris is voor een bedrijf onmisbaar. Of het nu gaat om een oven, archiefkast of uw bureaustoel, stel de continuïteit van uw bedrijf veilig met een inventaris- en goederenverzekering. Daarmee bent u onder andere verzekerd tegen brand en diefstal. Samen overleggen we welke dingen voor u van groot belang zijn om te verzekeren.

Dat is typisch R-B & A en Partners.

Maak nu een afspraak!

 

Aansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Mocht het onverhoopt gebeuren dat uw medewerker onbedoeld schade veroorzaakt bij een klant, of dat uw product of dienst dat doet, dan kan een bedrijfsverzekering dit dekken.
Daarnaast dekt deze verzekering ook de risico’s van ongevallen en beroepsziekten die ontstaan tijdens het werk (werkgeversaansprakelijkheid).

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële schade die ontstaat als gevolg van een beroepsfout: vergissingen, onachtzaamheden, verzuim, nalatigheid, onjuiste adviezen en dergelijke onzorgvuldigheden. Vooral mensen in adviserende beroepen, zoals artsen, advocaten en in de IT-sector kunnen dit risico lopen.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder van bijvoorbeeld een B.V. of een vereniging kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van fouten gemaakt door het bestuur. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beperkt u uw risico als bestuurder en beschermt u uw privévermogen. Samen zoeken we uit of deze verzekering voor u aantrekkelijk is en welk bedrag dan verzekerd kan worden.

Een goed verzekerde bestuurdersaansprakelijkheid, voor u op maat gemaakt.

Dat is typisch R-B & A en Partners.

Maak nu een afspraak!

[/expand]


SONY DSCVoor het personeel

Naast dat u als ondernemer het beste voor uw bedrijf wilt, wilt u ook alles goed geregeld hebben rondom uw personeel. Goede financiële producten en goed financieel advies van een adviseur die met de beste oplossingen komt. Wat kunnen wij voor u betekenen? | [expand title=”lees meer”]

Arbeidsvoorwaarden & Pensioen

Werknemerspensioenen

Door omstandigheden kan het gebeuren dat u gedwongen wordt een werknemer zijn of haar ontslag aan te bieden. Om deze vaak vervelende gebeurtenis goed te regelen wordt vooraf een afvloeiingsregeling gemaakt, een pakket van regelingen voor ontslagen werknemers. Een belangrijk onderdeel daarvan is de welbekende gouden handdruk, de ontslagvergoeding die verschilt per individu. Er zijn voor werkgevers verschillende manieren om met deze regelingen om te gaan. U zou bijvoorbeeld kunnen kiezen om periodiek uit te betalen, of het bedrag in één keer te voldoen, maar er zijn ook andere zaken die zorgvuldig tegen elkaar moeten worden afgewogen.

Wij kunnen u adviseren wat voor u en uw werknemer de beste methode is en wat voor u beiden het meeste bespaard en/of oplevert.

Een werknemerspensioen precies afgestemd op uw situatie én die van de werknemer.

Dat is typisch RB&A.

Maak nu een afspraak!

 

Personeelsverzekeringen (Employee benefits)

Een goed en aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden is zeer belangrijk voor uw personeel. Niet alleen trekt het nieuw personeel aan, het houdt uw huidige medewerkers tevreden en kan ze zelfs extra motiveren!

Vergeet niet daarbij verder te denken dan het salaris, mensen willen graag op meer manieren beloond worden. Denk bijvoorbeeld aan een aantrekkelijke bonusregeling of winstdelingsregeling. En heeft u wel eens gedacht aan een auto van de zaak, een telefoon, laptop, of een sportabonnement voor uw personeel? Maar hoe creëert u een afgewogen pakket dat het beste bij u en uw werkgevers past?

RB&A helpt u zorgen dat uw investeringen eerlijk en beheerst blijven en dat u optimaal gebruik kunt maken van fiscale voordelen. Ideaal voor u én uw persoon.

Dat is typisch RB&A.

Maak nu een afspraak!

 

Arbeidsongeschiktheid & Ongevallen

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Er zijn verschillende verzekeringen beschikbaar voor een noodlottig arbeidsongeschikt raken van u, of uw werknemers. Een van de bekendste daarvan is de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze geeft een periodieke uitkering als de verzekerde persoon arbeidsongeschikt raakt als gevolg van een ongeval of ziekte. Maar er zijn ook andere opties:

WGA-hiaatverzekering

Als uw werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, kan hij op inkomen flink achteruit gaan. Uw werknemer krijgt dan te maken met de “Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen” (WIA). Onderdeel hiervan is de “Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten” (WGA). Helaas houdt de WGA-vervolguitkering geen rekening met het eerder verdiende loon en dat leidt bijna altijd tot een enorme terugval van het inkomen van uw werknemer. Met de collectieve WGA-hiaatverzekering verzekert u al uw werknemers voor een aanvulling.

Collectieve zorgverzekering

In plaats van per werknemer te verzekeren kunt u ook kiezen voor een collectieve zorgverzekering. Dat geeft een aanzienlijk premievoordeel, niet alleen voor uw werknemers, maar ook voor de partners en kinderen van uw werknemers. Samen kijken we met u wat de mogelijkheden zijn.

Collectieve ongevallenverzekering

Er kan uw medewerkers altijd iets overkomen. Zowel tijdens het werk als daarbuiten. Hij of zij kan daarbij blijvend invalide worden of zelfs komen te overlijden. Dit gaat vaak gepaard met grote financiële gevolgen. Met de collectieve ongevallenverzekering kunt u uw medewerkers en/of hun nabestaanden tegemoetkomen in deze kosten. U kunt kiezen voor een vast bedrag dat uitgekeerd wordt of voor een aantal malen het jaarloon bij overlijden en/of blijvende invaliditeit van een medewerker. Wij informeren u graag over de verschillen tussen de diverse verzekeringen.

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering keert bij overlijden een vooraf bepaald, vast bedrag uit aan nabestaanden, de zakelijke partner of de onderneming. Met deze verzekering waarborgt u de levensstandaard van uw levenspartner of gezin en/of de continuïteit van uw onderneming.

Wel zo fijn om te weten dat ook een vervelende gebeurtenis als dit gedekt kan worden.

Samen kijken we of deze verzekering voor u van toepassing is en wat voor voordelen deze heeft.

Dat is typisch RB&A.

Maak nu een afspraak! [/expand]